Korupcijos prevencija

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje – administratorė Irena Pranaitė.

Apie galimos korupcijos atvejus galite informuoti:

Gauta informacija bus laikoma konfidenciali.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.