KAINOS

Narysčių kainos

Plaukimo baseinas + SPA erdvė
Narystė
Kaina, Eur
Lankytojas
Jonavietis, studentas
Vaikas, moksleivis
Senjoras, ŽN
I - IV iki 17 val.
Neribotai / 1 mėn.
45.00 30.00
 25.00 30.00
12 k. / 3 mėn. 95.00 60.00 45.00 55.00
I - VII Neribotai / 1 mėn. 70.00  50.00  35.00  50.00
12 k. / 3 mėn. 130.00 90.00 65.00 75.00

Jonavietis – asmuo, gyvenamąją vietą deklaravęs Jonavos rajone ir turintis Jonaviečio programėlę/kortelę.

Studentas – nuolatinių studijų studentas.

Vaikas – nuo 4 iki 17 metų (imtinai).

Moksleivis – asmuo, turintis galiojantį moksleivio pažymėjimą.

Senjoras - asmuo nuo 60 metų.

ŽN - žmogus su negalia, turintis neįgalumo pažymėjimą.


Nario kortelės ir narystės tvarka:

 1. Klientui, įsigijusiam narystę ir sumokėjusiam nario kortelės mokestį (kortelės kaina – 1 Eur), yra išduodama asmeninė nario kortelė.
 2. Klientas, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs nario kortelės, į Baseiną yra įleidžiamas, kai iš Baseino duomenų bazėje esančios nuotraukos ir kitų duomenų galima identifikuoti klientą ir nustatyti, kad jo narystė yra galiojanti.
 3. Klientas, praradęs savo nario kortelę, turi kasoje įsigyti naują nario kortelę.
 4. Klientas privalo aktyvuoti savo narystę (pradėti naudotis Jonavos baseino paslaugomis) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už ją. Klientui per šį laikotarpį nepradėjus naudotis baseino paslaugomis, kliento narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis narystės rūšį.
 5. Narystės galioja plaukimo baseine ir SPA erdvėje.
 6. Narystės galiojimo laikas baseine skaičiuojamas nuo narystės aktyvavimo datos: 1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 31 kalendorinė diena, 3 mėn. galiojimas – 91 kalendorinė diena.
 7. Narystės apsilankymas galioja 1 kartą per dieną. Apsilankymo laikas neribojamas. Įsigijus narystę „I-IV iki 17 val.” klientas per išėjimo turniketą turi išeiti iki 17 val.
 8. Savaitgaliai ir šventinės dienos yra įskaičiuotos tik į „I-VII” narysčių kainas. Narystės „I-IV iki 17 val.” negalioja vakarais, savaitgaliais ir valstybinėmis šventinėmis dienomis.
 9. Narystės galiojimo laikas nestabdomas, išskyrus Baseino uždarymo techninei pertraukai metu.
 10. Nario kortelės turėjimas ir/arba narystė klientui nesuteikia pirmumo teisės patekti į Baseino patalpas.
 11. Narystė yra vardinė. Todėl be išankstinio Jonavos baseino sutikimo negali būti perleidžiama (dovanojama, parduodama, keičiama ir pan.) kitiems asmenims.
 12. Klientas, norintis perleisti asmeninę narystę kitam asmeniui, privalo Jonavos baseino administracijai pateikti prašymą (prašymo formą galima gauti kasose arba atsisiųsti). Gavus prašymą, narystės perleidimas aktyvuojamas per 3 d. d. Narystės perleidimas galimas tik vieną kartą.
 13. Klientui įsigijusiam nario kortelę ir/arba narystę sumokėti pinigai nėra grąžinami.
 14. Baseinas užtikrina klientų asmeninės informacijos saugumą ir jos nenutekėjimą tretiesiems asmenims.