ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

2022 m. finansinės ataskaitos

Jonavos baseino finansinės ataskaitos už 2022 metus pateiktos žemiau esančiuose prieduose.