Duomenų apsaugos pareigūnas

Jonavos baseino Duomenų apsaugos pareigūnas – Eleonora Slovikaitė.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:

  • stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
  • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
  • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
  • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Jonavos baseine, kreipkitės: el. p.: eleonora.slovikaite@jonava.lt, Tel. (8 607) 98865.